Jeugstimulering Regio Drenthe

 

In grote lijnen zijn er twee soorten stimuleringen waar we momenteel mee bezig gaan:

 • Jeugtalentstimulering Regio Drenthe

  • SELECTIEDAG JSP SPRINGEN:
   17 September 2018 – Manege Boekweitakkers in Dalerveen

    

   SELECTIEDAG JSP DRESSUUR:
   18 September 2018 – Manege RV Staphorst in Staphorst


 


 

DE LESINDELING EN DATA VOOR HET JSP SEIZOEN 2017/2018

 

Voor meer informatie en de volledige indeling:

http://www.paardensportdrenthe.nl/concours/jsp/lesindeling_JSP_2017.htm

 

 Hieronder wordt getracht uiteen te zetten waar we mee gaan starten met ons Regionale plan


 

Jeugtalentstimulering Regio Drenthe

 

 

 

 

Wat is het jeugd(talent)stimulering plan (JSP) van de Regio Drenthe?

Wij (Regiobestuur Drenthe) vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven in de mooiste sport die er is, de paardensport. Om de jonge ruiters te helpen bij hun hobby en sport zijn er afgelopen jaren activiteiten opgestart zoals de bixie wedstrijden en andere activiteiten om jonge kinderen laagdrempelig kennis te laten maken met de ponysport. Het Jeugd(talent)stimuleringsplan (JSP) van Regio Drenthe gaat een stap verder en biedt jonge getalenteerde ruiters een trainingsprogramma aan, in de vorm van extra lessen om op een hoger niveau te komen. De KNHS heeft het verzoek bij de regiobesturen neergelegd om dit op zich te nemen. Daarbij is er een commissie gevormd die bestaat uit bestuursleden van Regio Drenthe en leden vanuit de verschillende kringen. We hopen daardoor een goed beeld te krijgen van de jonge talenten die er in onze regio zijn. Het doel is om deze ruiters een opstap te kunnen geven naar een hoger niveau van de hippische sport. 

Er worden dressuur- en springlessen gegeven, verdeeld in 12 lessen per seizoen. De dressuur- en springlessen worden gegeven door gerenommeerde instructeurs verdeeld over de regio. Verder is er een tussenbeoordeling voor de dressuur- en springruiters, waar zij hun vorderingen kunnen laten zien en instructeurs aandachtspunten kunnen formuleren, waaraan de rest van het seizoen gewerkt kan worden. Ook is er een leerzame seizoenafsluiting voor zowel dressuur als springen.

 

 

Voor wie?

Het JSP is bedoeld voor talentvolle paarden- en ponyruiters van 10 tot 21 jaar, die minimaal startgerechtigd zijn in de klasse L springen of L1 dressuur. Ruiters die gedurende het kalenderjaar 10 jaar worden mogen ook meedoen, evenals ruiters die dat kalenderjaar 21 jaar worden. Er is geen leeftijdsgrens voor de pony's of paarden. Een pony moet behoren tot de categorie C, D of E. De ruiters moeten een actieve startkaart hebben bij een vereniging die is aangesloten bij de KNHS Regio Drenthe.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen kunnen alle ruiters die binnen de criteria voor leeftijd, klasse, en hoogte vallen, zich aanmelden voor een selectiedag. De selectiedag voor springruiters is op maandag 

17 september in Manege Boekweitakkers te Dalerveen en voor de dressuur is de selectiedag op   dinsdag 18 september in Manege RV Staphorst te Staphorst. Zo kunnen de lessen in oktober/november van start gaan. De lessen lopen door tot april/mei 2019. De combinaties die tijdens de selectiedagen geselecteerd worden, beginnen aan het nieuwe seizoen van het JSP. Op www.paardensportdrenthe.nl vind je alle info en criteria. Aanmelden voor een selectiedag kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen. Naam, naam pony/paard, klasse, combinatienummer, maar ook e-mailadres en telefoonnummer zijn erg belangrijk.

 

Deadline voor aanmelden is zondag 9 september 2018. Aanmeldingen na 9 september 2018 worden niet geaccepteerd.

  

SELECTIEDAG SPRINGEN:
17 September 2018 – Manege Boekweitakkers in Dalerveen

 

SELECTIEDAG DRESSUUR:
18 September 2018 – Manege RV Staphorst in Staphorst

 

Hoe werkt het?

De scouting gaat als volgt: De ruiters en amazones die voldoen aan de selectiecriteria kunnen zich inschrijven voor een centrale selectietraining. Deze selectieavond is er voor alle ruiters die aangesloten zijn bij een vereniging van KNHS Regio Drenthe met een actieve startkaart. Als de combinatie of ruiter voor beide disciplines in wil schrijven, dan kan het zo zijn dat door bv. veel deelname, de ruiter een keuze moet maken voor een voorkeursdiscipline.

 

De dressuurruiters zullen ongeveer 15 min. in een groepje van 4 deelnemers hun selectie rijden. Het losrijden moet vooraf gebeuren en doe je vooral zoals normaal bij een voorbereiding op een wedstrijd. Bij de dressuurselectie wordt verwacht dat je rijdt, zoals je thuis of in je training rijdt. De selectiecommissie geeft daarbij enkele aanwijzingen en het is de bedoeling, dat je die dan probeert op te volgen. Je moet in deze beschikbare tijd laten zien wat je kunt, maar ga het niet forceren.

 

Bij de springselectie zal er een parcours staan welke gesprongen moet worden. Daarna kan op verzoek van de selectiecommissie nog een lijntje gesprongen worden. Daarbij geeft de selectiecommissie enkele aanwijzingen en het is de bedoeling dat je die dan probeert uit te voeren. De ruiters worden beoordeeld door scouts en/of de instructeurs.

Let op! Deelnemers met een pony, die in 2018 de leeftijd van 18 jaar bereiken, mogen in 2019 niet meer bij de pony’s van start gaan. Aangezien een groot gedeelte van het nieuwe seizoen in 2019 valt, verwachten wij van deze deelnemers, dat zij tijdens de selectie ook tussen de paarden zullen starten. Er zal tijdens de selectie van deze combinaties kritisch gekeken of wij de pony in staat achten om bij de paarden mee te kunnen komen op niveau.  

 

Alle deelnemers krijgen persoonlijk bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn voor de lessen.

 

Er komt een lijst met een aantal gerenommeerde instructeurs (zie namen onderaan) en locaties, waar deze gekozen talenten uit kunnen kiezen. Er zal een instructeur aan een locatie gekoppeld worden. Ook de gekozen avond zal een vaste avond zijn. Hier kan in overleg met organisatie, ruiters en instructie altijd van afgeweken worden. Men dient aan te geven welke voorkeur 1, 2 of 3 heeft. Daaruit kan de regio de talenten samenvoegen en de instructeurs en de locaties benaderen. Als er minder dan 3 ruiters op één locatie deelnemen, wordt gekeken naar een mogelijkheid om lessen samen te voegen, eventueel op een andere locatie. Ook zal het niveau of de schofthoogte van de pony mee kunnen spelen om ruiters samen te voegen en de ruiter niet in te delen in de les, bij de instructeur of op de locatie van voorkeur. De organisatie behoud zich altijd het recht voor om hierin te beslissen. Uiteraard zullen we proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

 

 

Wat kost het?

Regio Drenthe probeert de kosten laag en kostendekkend te houden. Iedereen die meedoet aan de selectieavond betaalt hiervoor € 7,50. De kosten van de 12 lessen voor een seizoen bedragen € 175, -  Verder zijn er nog kosten verbonden aan de tussenbeoordeling, deze zullen ook laag en enkel kostendekkend zijn. 

Voordat de ruiters ingedeeld worden, moet het bedrag voor de lessen overgemaakt zijn. Indien de betaling te laat binnen is, wordt men dus niet ingedeeld en kan er ook niet meegedaan worden aan de lessen.


Het lesgeld kan overgemaakt op rekening nr.: NL48RABO0302804382 t.n.v. KNHS Regio Drenthe o.v.v. JSP. Geef hierbij duidelijk de combinatiegegevens aan als: Naam, Ponynaam en de Vereniging

 

Reeds deelgenomen; het vervolg..

Meerdere seizoenen van het JSP zijn inmiddels tot een zeer geslaagd einde gekomen. De enthousiaste reacties van leerlingen en instructeurs maakt het nog leuker om door te gaan. Alle feedback van het afgelopen jaar is meegenomen en we hopen er een nog succesvoller jaar van te maken.

 

We hebben met de JSP commissie en trainers van gedachten gewisseld, hebben de verschillende mogelijkheden besproken en besloten om IEDEREEN opnieuw een selectie te laten rijden. Mede omdat we toch in een snel wisselende jeugdsport zitten, waarbij we erg afhankelijk zijn van ons “materiaal”.

 

Voor aanvang van het nieuwe seizoen kunnen alle ruiters die nog altijd binnen de criteria voor leeftijd, klasse, en hoogte vallen, zich aanmelden voor een selectiedag. De selectiedagen zullen plaatsvinden op maandag 17 september (springen in Dalerveen) en dinsdag 18 september (dressuur in Staphorst), zodat de nieuwe lessen in oktober/november van start kunnen gaan. De lessen lopen door tot april/mei 2019 Het aanmelden kan door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Deadline voor aanmelden is zondag 9 september 2018. Aanmeldingen na 9 september 2018 worden niet geaccepteerd.

 

 

Verdere regels

De geselecteerde combinatie mag deelnemen aan de lessen. Er kan niet zomaar een andere pony meegenomen worden. Dit zou de kwaliteit van de lessen teveel kunnen beïnvloeden. Zo zou de instructie in de problemen kunnen komen i.v.m. het niveau van de nieuw gecreëerde combinatie en de reeds ingedeelde groep. Bij verkoop/onbruikbaarheid van de geselecteerde pony kan de ruiter een eventuele 2e pony meenemen naar de eerstvolgende les bij wijze van proef. Bij gebleken geschiktheid in de groep (volgens instructie) kan de nieuwe combinatie deelnemen aan het JSP. De nieuwe pony moet minimaal het zelfde niveau hebben als de eerste pony.

Het bestuur van Regio Drenthe kan, in overleg met de instructie, besluiten een geselecteerde deelnemer afstand te laten doen van de verworven lessen.

Redenen hiervoor kunnen o.a. zijn:

- niet voldoende vorderingen maken in de lessen

- ruiter en/of pony kan/kunnen door een blessure geen gebruik maken van de lessen

- de pony word verkocht

- lesgeld is niet voldaan

- ruiter is te weinig aanwezig bij de lessen

- gebrek aan motivatie

- zonder overleg met een andere pony aan de lessen deelnemen

- optoming niet volgens de regels van de KNHS

- onheus bejegenen instructie/organisatie

- iedereen moet zich houden aan de (huis)regels die opgesteld zijn door de locatie waar de lessen gehouden worden. Daar worden geen uitzonderingen op gemaakt.

 

Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk en de regio/organisatie is niet aansprakelijk tijdens deze lessen

Communicatie

De communicatie tussen ponyclubs, JSP-kandidaten en de regio is volledig digitaal. Dit betekent dat opgave per e-mail moet worden toegezonden en dat brieven vanuit de regio ook per e-mail gaan. Dit wordt gedaan met het e-mail adres eindigend op @paardensportdrenthe.nl Ook gedurende het jaar wordt er regelmatig info verstuurd via deze e-mail kanalen.

Voor meer informatie over het jeugdstimuleringsplan kunt u contact opnemen met:

Commissie Jeugd(talent) stimulering:

  • Bestuursleden Regio Drenthe: Jeugd(talent)stimulering

    


   Diverse Commissies samengesteld uit leden uit verschillende kringen:

    

   Bestuursleden Regio Drenthe: Jeugd(talent)stimulering

   ·         Peter Hokse         – Springen                                   Tel. 06-42095319

   Commissies vanuit de regio:

   ·         Metty Padding      – Dressuur/Secretariaat               Tel. 06-41704334

   ·         Henk Visscher      – Financiën    (Kring Zuid-Oost)   Tel. 06-20486068

   ·         Liesbet Nijboer     – Dressuur      (Kring Noord)         Tel. 06-18297824

   ·         Roelof Harke        – Springen      (Kring Zuid-West)   Tel. 06-54326747

   ·         Karin Dijkstra        – Springen      (Kring Zuid-Oost)   Tel. 06-21976669

    

    

    


   Algemeen emailadres:
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Instructeurs springen: Freek v/d Laan, Michel Priemis en Wim Pomp

    

   Instructeurs dressuur: Paulien Alberts, Floor Vos en Merieke Voorneveld

 

Locaties springen: Ruinen, Staphorst, Exloo (instructie wordt nog verdeeld)

Locaties dressuur: Emmen, Bronneger, Zuidwolde (evt. Exloo)

 

 

Privacywetgeving


In verband met de nieuwe privacywetgeving willen wij deelnemers erop attent maken dat de startlijst, in tegenstelling tot vorig jaar, niet op Facebook zal worden gepubliceerd. Wel zal de startlijst op www.startlijsten.nl worden gepubliceerd. Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden buiten het JSP zonder medeweten en goedkeuring van de deelnemer. Door aan te melden voor de selectiedagen geeft de deelnemer ons het recht om hun telefoonnummer en mailadres te delen met onze instructeurs. Ook geeft de deelnemer ons het recht om naam, naam paard, klasse en vereniging te publiceren op www.startlijsten.nl. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. privacy, dan willen wij het verzoek doen ons te mailen op eerdergenoemd mailadres.

 


 
 


 

DE STARTLIJSTEN VOOR DE EINDDAG  2017/2018
 

Einddag dressuur en springen 28-04-2018 Staphorst
Manege RV Staphorst in Staphorst
 

Voor de volledige indeling:

http://paardensportdrenthe.nl/concours/jsp/startlijsten_talentenplan_2018-einddag.htm

 

 

 

 


 

DE STARTLIJSTEN VOOR DE TUSSENBEOORDELING  2017/2018
Tussenbeoordeling dressuur donderdag 18-01-2018
Stoeterij Gaesbeek 
Echtenseweg 23A, Ruinen

 

Tussenbeoordeling dressuur donderdag 25-01-2018
Stoeterij Gaesbeek 
Echtenseweg 23A, Ruinen

 

Tussenbeoordeling springen 02-02-2018 Beilen
Stroomruiters, Beilen

 

Voor meer informatie en de volledige indeling:

http://www.paardensportdrenthe.nl/concours//jsp/startlijsten_talentenplan_2018-tussenbeoordeling.htm

 

 

 

 

 


 

CSI Twente / Strijd der provincien 2017

 

WAT EEN TOP TEAM EN SPIRIT, SUPER TROTS OP ALLE DAMES !!

Iris Troost - Maghera Joy - V.v.v. Rouveen
Annemiek Harink - Celine - V.v.v. Rouveen
Thirza Fokkens - Easy Quibell - Stroomruiters
Ine Zegeren - Quboy Z - Vrederuiters


Alle vier dames hebben afgelopen seizoen gelest in ons JSP regio Drenthe bij de verschillende spring instructeurs - Wim Pomp, Freek vd Laan of Michel Priemis

Hele mooie 3e plaats met een fantastische prijsuitreiking in de hoofdarena van CSI Twente.

 

foto van Knhs Regio Drenthe.

 

foto van Knhs Regio Drenthe.