Op de wedstrijdkalender kunt u alle (bij de KNHS Regio Drenthe aangevraagde) wedstrijden in de regio Drenthe vinden.         

Onjuistheden hierop graag doorgeven aan het kringsecretariaat van uw eigen kring.

 

  

Wedstrijdkalender outdoor 2019

 

Wedstrijdkalender indoor 2019-2020

 


 

Wedstrijdkalenderprocedure dressuur/springenIn de Ledenraad van 10 november 2016 is het volgende besloten in het kader van deregulering. Deze wijzigingen gaan in per 1 april 2017.

De kalenderprocedure wordt vrijgegeven waarbij het belangrijk is dat sportaanbieders in samenspraak en in overleg met elkaar de regionale wedstrijdkalender blijven invullen, zodat de paardensporter optimaal bediend wordt.

De volgende procedure is hierbij van kracht.

 1. De kring/regio heeft een coördinerende i.p.v. een bepalende rol als het gaat om de toekenning van categorie 2 en 3 wedstrijden.
 2. De meldplicht van wedstrijden blijft bestaan.
 3. Mits sportaanbieders een vooraf gecommuniceerde aanmeldprocedure hebben gevolgd, hebben ze altijd recht op het organiseren van wedstrijden.
 4. De kring/regio blijft verantwoordelijk voor het verzamelen van wedstrijden en de publicatie van een volledige lijst van categorie 1, 2 en 3 wedstrijden in de desbetreffende regio.
 5. Er gelden de volgende uitzonderingen:
 6. Wedstrijden die gelijktijdig met het regiokampioenschap worden georganiseerd moeten toestemming hebben van de betreffende regio. Voorwaarde is dat de data van de regiokampioenschappen tijdig worden vastgesteld.
 7. Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen mogen geen internationale wedstrijden worden georganiseerd in dezelfde discipline en voor dezelfde leeftijdsgroep
 8. De procedure rondom wedstrijdmelding en coördinatie mag er als volgt uitzien (kringen/regio’s zijn vrij om de procedure binnen het boven gestelde kader aan te vullen):
 9. De kring/regio stuurt een mail naar organisaties (waaronder maneges)/ verenigingen om wedstrijdopgave te doen.
 10. Op enig moment gaat het eerste concept naar organisaties/verenigingen ter beoordeling en ter bespreking.
 11. Organisaties / Verenigingen hebben 14 dagen de tijd om de concept-kalender te bekijken en desnoods met andere verenigingen/ organisaties te overleggen. Correcties worden doorgegeven aan de regio/kring. Daarna wordt de tweede conceptversie verstuurd ter bespreking op de kalender vergadering.
 12. Tevens worden organisaties en verenigingen uitgenodigd voor een bespreking ter definitieve vaststelling van de wedstrijdkalender.
 13. Tijdens de bespreking worden indien nog nodig de laatste knelpunten opgelost.
 14. Opgave van wedstrijden na de sluiting van de opgavedata worden niet meer toegevoegd. (3 weken voor de kalender vergadering).
 15. De uitkomst van de kalendervergadering is bindend. Daarna is de kalender helemaal definitief en wordt aan de KNHS gestuurd en op de website van de regio gepubliceerd.

2 – 2

 1. Voor alle organisaties geldt, dat wanneer er knelpunten zijn met andere verenigingen/ organisaties die gelijktijdig een wedstrijd willen organiseren, men zelf met elkaar moet overleggen om hier samen tot een oplossing te komen. Men moet eerst proberen om er samen uit te komen.
 2. Als dat onderling niet lukt, dient men voor de kalendervergadering contact met de Regio te zoeken. Discussies dienen voor de kalender vergadering te zijn opgelost.
 3. Het aangevraagde dient ook te worden verreden.

Inschrijf- en prijzengelden
De verplichtstelling rondom inschrijfgelden en prijzengelden los te laten;
 1. Sportaanbieders te verplichten om deelnemers te informeren via een vooraf gepubliceerd vraagprogramma over de hoogte van inschrijfgelden en (mits gekozen) prijzengelden;
 2. De huidige regel te laten vervallen dat op categorie 2/3 springwedstrijden een prijzenschaal per 52 deelnemers moet worden gehanteerd.